OBS!
 Drop in
 ( för enklare behandling)
Tisd. o Torsd.
18.00-20.00

Copyright © Hellströms Veterinärpraktik AB


 

 
 

Hellströms Veterinärpraktik AB i Uppsala
Svartbäcksgatan 63, 753 33 Uppsala

Niclas Hellström
Mobiltelefon
070-279 5525

Akutmottagning
Niclas Hellström
Jourtel. 070-279 5525